Työvalmennussäätiö Avitus

Apua elämänhallintaan, työ- ja toimintakykyä

Liikkuva paja

Liikkuva paja

Toiminnan tavoitteena on Avituksen asiakasryhmien osallisuuden ja yhteiskuntavalmiuden edistäminen sekä uusien elämysten ja kokemusten tuottaminen. Liikkuvan pajan toiminta on monipuolista talon ulkopuolella tapahtuvaa pienryhmätoimintaa, josta vastaa yksi ohjaaja.


Toiminta on asiakaslähtöistä, jota toteutettaessa otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet, toiveet, kyvyt ja valmiudet. Toiminnan suunnittelua ohjaavat asiakkaiden yksilölliset tavoitesuunnitelmat. Liikkuvassa pajassa korostuu sosiaalinen vuorovaikutus, oppiminen ja omantoiminnan vahvistaminen.
Toiminta toteutetaan jalkautuen erilaisiin toimintaympäristöihin.


Menetelminä toiminnassa ovat Luonto -ja eläinavusteinen toiminta, pienimuotoiset ulkotyöt, työelämään tutustumispäivät, vapaaehtoistyö sekä tutustumiskäynnit eri yhteisöissä ja yrityksissä. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Jämsän terveys Oy, Gradia, SPR, kirjasto, paikalliset yritykset sekä yhdistykset.

 

Tuoteuutuuksiamme